ARKEOPARK PROJELERİ

Şurası kesin, sağlıklı bir çevre olmadan koruma, canlandırma projelerinin pek bir anlamı yok. Kontrolsüz sanayileşme, yanlış avlanma, plansız şehirleşme gibi problemler yüzünden deniz canlılarının barınma, beslenme, üreme gibi temel davranışlarını “normale” döndürmek için insan yapısı yapay resifler kullanarak deniz zeminine arkeoparklar yapıyoruz.