ARAŞTIRMALAR
TUNÇ HAMMADDESİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA
   
 

Uluburun batığı' ndan çıkarılan çağa adını veren tuncu oluşturan 1 ton kalay ve 354 külçe bakır ingotun yapım teknikleri incelenecektir. Bu hammaddeden üretilebilecek malzemenin hesaplamaları yapılacak ve birer örneği imal edilecektir. M.Ö. 14. yy.'da tunç ok ucu ve kılıç gibi silahlarin hammaddesini oluşturuyordu. Dönemin jeopolitik yapısını aydınlatması için önem arzettiği bu çalışma sonucunda elde edilen veriler bilim çevrelerine sunulacaktır.