PROJELERİMİZ
EN ESKİ, EN İLKEL; SAZ TEKNELER

Deniz ya da su kenarında yaşayan insanların yüzen ve suyun üzerinde durabilen her cisim ilgisini çekmiştir. Coğrafi olarak birbirinden çok uzak olsa da insan toplulukları  doğal yollarla oluşmuş saz kütlelerini durgun sularda yönlendirerek ve onların üzerine ata biner gibi binerek avcılık ve küçük ölçekli tarımda kullanmışlardır.

 

MÖ.704-681 British Museum

Tarihin her döneminde kullanılan saz demetlerinden oluşmuş ilkel su taşıtları hakkında Sümer, Babil ve Mısır kaynaklarında ikonografik bilgi açık ve net olarak bulunmaktadır. Nasıl imal edildiğinden nasıl kullanıldığına kadar her aşama günümüze kadar ulaşan ikonografik bilgilerde mevcuttur.

 
 
 

Bu proje ile yapmak istediğimiz, konu ile ilgili bilinen ve bilinmeyen noktaları aydınlatmaktır. Elde edilen sonuçların tipoloji konusundaki bilgilerimize yeni bir boyut katacağına inanmaktayız. Saz Teknelerin özelliklerini daha iyi anlayabilmek için 1 adet 4.5 m boyunda prototip yapılmıştır. Daha sonra 14.5 m boyunda olan projenin ana teknesini inşa edilmiştir. Kürek ve yelken denemeleri yapılmıştır.