PROJELERİMİZ
MAGRİB'DEN İZMİR'E SEFERAD HİKAYESİ

Eskiye oranla sayıları azalsa da , günümüzde ülkemiz topraklarında yaşayan farklı dinden ve kültürden insanların 15. yy.'da İspanya'dan Osmanlı ülkesine kitlesel göçü ve bu göçün kültürler arası etkisi,projenin temelini teşkil eder.Bu dönemde Avrupa'nın içine sıkıştığı dinsel dogmalar ve ekonomik kaygılar,İspanya'da yaşayan müslüman ve musevilerin İberik Yarımadası'nı deniz yoluyla terk etmelerine neden oldu .Dönemin Osmanlı hükümdarı II.Beyazıt ‘ın emriyle Osmanlı Donanması ve Garp Ocaklarının gemileri 700 yıllık vatanlarını terk eden bu insanları İzmir ve Selanik'e getirdi.Bu dönemden sonra Osmanlı toprakları seferadların yeni vatanı olacaktı.

Doğu ve batının el ele verdiği Akdeniz'de gerçekleşecek bir rota planı hazırlandı. Bunun için dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan 2 adet Osmanlı teknesi belirlenerek inşa edilecek.Yolculuk boyunca iletmesi amaçlanan mesajlar,ortak kültürün yaşayan en sağlam unsuru olan müzikle birleştirilerek verilecektir.Bunun için üç merkezde (Granada,Selanik ve İzmir) etnik müzik icra eden grup ve solistlerin katılacağı açıkhava konserleri verilecek. Sefer sırasında uğranacak diğer limanlarda da çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

Seferad Rotası :İstanbul - Midilli - Rodos - Girit - Mora – Otranto-Malta - Trablus- Tunus - Cezayir -Minorka ve Mayorka -Tulon- İspanya - Selanik - İstanbul

Seferad'ın anlattıkları....

Seferad, Osmanlının kendinden farklı dine ve kültüre kucak açmasıyla insanlık tarihine beyaz bir sayfa olarak geçmiştir ve Türkiye'nin tarihsel imajında olumlu bir veri oluşturmuştur.
Ayrıca tüm insanlığa, günümüze kadar gelen dinler arası problemlerin yüzyıllar önce çözüldüğünü göstermiştir.

6.Kıta Akdeniz'den Gördüklerimiz.....

360 Derece Araştırma Grubu, gerçekleştireceği seferle;
Osmanlı'nın ve dolayısıyla Türklerin aydınlık yüzünü dünyaya tanıtmayı,
Yüzyıllardır süren ırk,din,dil ayrımlarının insanlara verdiği acıları anlatmayı,
6. kıta olarak anılan Akdeniz'in köklü tarihinden kesitler sunmayı amaçlıyor.

Osmanlı Teknesiyle yolculuk...

 

 

Destek veren kuruluşlar
  •  
  • Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
  •  
  • 500.Yıl Müzesi
  •  
  • Ege Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
  •  
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı
  •  
  • İstanbul Ü. Coğrafya Fakültesi