PROJELERİMİZ
KİKLAD KAYIKLARI

Ege Denizi’nin orta kısmında, kuzeyden güneye doğru sıralanan  adalar topluluğu Kiklad Adaları olarak bilinmektedir.  Kıta Yunanistan da, Kiklad Adaların da, Girit Adası ve Batı Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılarda çıkan bulgular, Ege Denizi uygarlıklarının, etrafındaki ana karalarla her zaman bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bu kazı bulguları, günümüzden 4500 yıl önce, Ege bölgesinde Kiklad Adaları kültürünün baskın bir kültür olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kullanım yada ticaret amacıyla  adalar arasında ve karalar ile bağlantı kurmak için, deniz tek ulaşım yolu, tekneler de tek ulaşım araçlarıdır.

Literatürde “Kiklad Tekneleri” olarak bilinen tekneler hakkındaki genel bilgiler, döneme ait kaya kabartmaları ve Kiklad Tavaları üzerinde ki betimlemelerden elde edilmiştir. Ayrıca, kurşundan ve seramikten yapılmış tekne modelleri de konu hakkında bilgi  vermektedir. Ege bölgesinin farklı kesimlerinin birbirleri ile bağlantı halinde olduğunu gösteren obsidyen (volkanik cam), seramik, maden gibi çok sayıda buluntu, bu dönemde yoğun ticaret faaliyetlerine işaret etmektedir.
Tüm bu bilgilerden yola çıkarak, Ankara Üniversitesi ile birlikte oluşturduğumuz bu projeyle, deneysel arkeoloji disiplini içinde adalar ile  anakara arasında ticaret amacı ile kullanılan bu teknelerden çeşitli  boylarda imal ederek, dönemin antik rotalarında yolculuk yapılması planlanmıştır. Bu projede amacımız,  Kiklad Adalarına insanların ne zaman ve nasıl gittiğini araştırmak değil, bu ticaret ağının teknelerini ve bu tekneler  aracılığı ile nasıl yapıldığını araştırmaktır. Tüm bu araştırmalar, bize erken tunç çağına ait deniz ve denizcilik  bilgilerine ulaşma fırsatını verecektir.

Bu kayıkların en önemli özellikleri omurga konulduktan sonra kaplama tahtalarının  birbirine bitkisel liflerle dikilerek oluşturulmasıdır. Bu yöntemle bir adet 14 m, iki adet  19 m boyunda 3 adet kayık imal edilmiştir. 

Kayıklardan bir tanesi Sakıp Sabancı Müzesinde “Karşıdan Karşıya – MÖ 3. Binde Kiklad Adaları ve Batı Anadolu''  sergisinin  önemli bir parçası olarak 23 Mayıs-31 Ekim 2011 tarihleri arasında sergilenmiştir. Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atina Milli Arkeoloji Müzesi, N. P. Goulandris Vakfı  Kiklad Sanatı Müzesi işbirliğiyle yapılan serginin açılışına  T.C.  Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanı Pavlos Gerulanos katılmışlardır. Sergiyle ilgili  hazırlanan kitap Türkçe ve İngilizce olarak basılmıştır.

 

  Sabancı Müzesi Yayını  (Türkçe-İngilize)