PROJELERİMİZ
KAŞ, SUALTI ARKEOPARK PROJESİ
 

1982 yılında, süngerci Mehmet Çakır tarafından bulunan Uluburun Batığı, Geç Tunç Çağı'na (M.Ö. 14. yy) ait dünyanın bilinen en eski batığıdır. 1984-1994 tarihleri arasında, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Texas A&M University ve Institute of Nautical Archaeology tarafından sualtı kazısı yapılmıştır. George Bass ve Prof. Dr. Cemal Pulak başkanlığında yapılan sualtı kazısı, 20. yy en önemli ilk on buluşu arasında gösterilmiştir.

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği,  batıklar konusunda dünyada çok önemli bir yeri olan ülkemizin bu zenginliğini anlatmak, sualtı kazılarında deneyim kazanmak için gerekli olan bir çalışma ve eğitim sahası yaratmak amacı ile bu projeyi oluşturulmuştur. Ülkemizdeki sualtı kazılarının önemli bir bölümü ise yabancılar tarafından yapılmaktadır. Sualtı kazısının nasıl yapılacağını gerçek batıklar üzerinde öğrenmenin çok büyük zararları olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bu proje ile, hem yetişmiş insan gücüne katlıda bulunmak, hem sualtı kazı yöntemlerini öğrenmek,  hem de bir batığın süre içinde nasıl bir değişime uğradığını gözlemlemek hedeflenmiştir.  Ayrıca, dünyada sualtı sporlarında çok önemli yere sahip olan Kaş’ a yeni bir sualtı merkezi kazandırarak bölgeye ekonomik fayda sağlamak amaçlanmıştır. 

Sualtı arkeoparklarının bir  önemli özelliği de tarih, arkeoloji, çevre ve kültürel değerlere sahip bir deniz ortamı oluşturmasıdır.

Bu önemli arkeolojik değerden yola çıkarak oluşturduğumuz ‘’Sualtı Arkeoparkı’’ projesi, 2006 yılında Sualtı Araştırmaları Derneği işbirliğiyle Kaş ilçesinde uygulanmıştır. Uluburun III adı verilen tekne imal edilmiş, imitasyon kargosu içine yerleştirilmiş ve Kaş’ın Hidayet Koyu mevkiinde batırılmıştır. Batığın 1982'de bulunduğu hali ve kazı alanının bir kopyası yine imitasyon malzemelerle su altına yerleştirilmiştir. Sualtı Arkeoparkı adı verilen bu alan, ülkemiz için olduğu kadar Dünya'da da bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

     
     

2006 yılında Kaş Arkeopark Deneysel Arkeoloji, 2007 yılında Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi (internet ortamında yayın), 2008 yılında Kaş Arkeopark Bilim Kampı, 2009 yılında Genç Arkeopark, 2010 yılı yılında,  DEGUWA (German Society for the Promotion of Underwater Archaeology) ile  sualtı eğitimleri, kara eğitimleri, seminerler ve  saha çalışmaları, 2010 yılında Kaş Kültür Mirası Yüzey Araştırmaları, 2011 yılında da Kaş Tarihtir projeleri yapılmıştır. Projelerin bazıları tamamlanmış, bazıları devam etmektedir. (www.sad.org.tr)

 Bu projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi,) NAS (Nautical Archaeology Society), DEGUWA (German Society for the Promotion of Underwater Archaeology), ARİT (The American Research Unstitute in Turkey), AKMED (Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, ODTÜ, Başkent Üniversitesi, UCLA (University of California Los Angeles), İTÜ, Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı’nın destek ve katkılarıyla yapılmıştır. 2014 yılında NAS aracılığıyla tüm Avrupa’ya duyurulan dalış programları uygulanacaktır. http://www.nauticalarchaeologysociety.org

 
 
     

Kas Tunç Çağı Liman Canlandırma ve Tunç Çağı Sualtı Arkeo - Parkı Projesi

NAS (Nautical Archaelogy Society) Raporu