PROJELERİMİZ
FENİKE GEMİLERİ REANİMASYON PROJESİ

MÖ 3000 li yıllarda doğuda Lübnan Dağları, batısında Doğu Akdeniz kıyıları, güneyinde Ras Nakura Burnu, kuzeyinde Asi Irmağı bulunan alanda yaşayan Fenikeliler, denizci olduklarından Orta Doğudan Batı Akdeniz kıyılarına kadar yayılmışlardır ve deniz ticareti ile uğraşmışlardır. Fenikeliler Akdeniz’de birçok koloni kurmuşlardır.

Phoenicia Kolonizasyonu

Siyasi varlıkları MÖ.2000 yılına kadar uzanan Fenikeliler, üç yüzyıl boyunca Akdeniz de dolaşarak Kıbrıs, Girit, Sicilya ve Sardinya da ticari koloniler kurmuşlardır. M.Ö IX. yy. da Roma’ya rakip olacak Kartaca şehrini kurmuşlardır .


En Sargon Sarayı duvar kabartması, Louvre Müzesi

Bu proje ile amacımız, deniz kültürünün önemli bir dönemini anlatan Fenike Uygarlığının geniş kitleler tarafından bilinmesi sağlamak, Akdeniz uygarlıkları tekne tipolojisini görsel bir hale getirmek ve antik rotalarda yolculuklar yapılmasıdır.