ARAŞTIRMALAR
ANTİK TEKNELER VE DENİZCİLİK KONUSUNDA DENEYSEL ARAŞTIRMALAR

Araştırma, antik teknelerin yapım tekniklerinin, donanımların, yelkenlerin yeniden imali ve kullanılmasından doğabilecek sorunların incelenmesini kapsamaktadır.

Antik teknelerin yapım teknikleri, yelken donanımlarının yeniden imali ve kullanılması ile doğabilecek sorunlar incelenecektir. Bu konuda çağımızın bilgileri ile antik bilgiler karşılaştırılacaktır. Projemizin bu konudaki en önemli özelliği antik tekne yapım tekniği olan önce kabuğun imali ve daha sonra kuvvetlendirici posta ve yanbağların içine oturtulması konusunda dünyanın ikinci yüzer örneği olmasıdır. Tamamen çivisiz “zıvana-kavela” yöntemi ile imal edilen bu tekne, uzun deniz seferine çıkarılacak, olası sorunların deneysel method ile görülmesi sağlanacaktır. Güverte ve arma konusunda çok daha az bilinene sahibiz. Ancak yelken gelenekleri ve bilgileri sağlam temellere oturduğundan, o döneme ait bilgilerin derlenmesi ve uygulama aşamasına gelinmesi mümkündür. Diğer yanda bu donanımın, gene açık deniz seyrinde değişken hava koşullarına göre kullanılması, bize arkeoloji ve deneysellik adına önemli ip uçları verecektir.

Bu deney, dünyada örnekleri olsa da ülkemizde bir ilktir.

Sefer sırasında karşılaşabileceğimiz bazı sorunlar olabilir;

· Önce kabuk yönteminin gemi teknesinin simetrik olması gerekliliğine dair olan tezi bir miktar zorlaması
· Balast ve yük dağılımı
· Omurganın içeride olmasının geminin yelken seyrinde orsa performansını olumsuz yönde etkilemesi
· Çift serenli sistemin kullanım sorunları
· Makara ve palanga sistemlerine genel olarak rastlanmamasının donanıma etki ve zorlukları
· Yanaşma ve ayrılma manevra kabiliyetinin düşük oluşu

Yeniden modellenen Uluburun Batığının bu yeni modeli kullanılarak, Maxsurf Hull Design yazılımının Hidromax modülü ile hidrostatik ve stabilite hesapları yapılmıştır. Bu hesaplar sonucunda Uluburun Batığına ait LCB, LCF gibi hayati önem taşıyan değerlere ulaşılacaktır. Aynı zamanda teknenin devrilme açısı, tam deplasman değeri, ıslak alan yüzeyleri tirimi, narinlik katsayıları, GZ eğrisi gibi değerlere de ulaşılacaktır. Elde edilen bu değerler ve stabilite hesapları sonucu Uluburun Batığının IMO kriterlerine uygunluğuna da bakılmış olacaktır. Modern mühendislik bilgileri ile karşılaştırmalı tabloları, gemi mühendisi Özge Karacaoğlan tarafından hazırlanmaktadır.

Hesaplamalar 1 (95 KB)
Hesaplamalar 2 (111 KB)
Hesaplamalar 3 (60 KB)
Hesaplamalar 4 (93 KB)
Hesaplamalar 5 (67 KB)
Hesaplamalar 6 (86 KB)
Hesaplamalar 7 (74 KB)
Hesaplamalar 8 (140 KB)
Hesaplamalar 9 (137 KB)
Hesaplamalar 10 (117 KB)