PROJELERİMİZ
ANTİK DÖNEMDE ÇIPALAR VE DEMİRLEME

Bu çalışma bir doktora tezidir.  MÖ. 3000 den başlayarak Bizans dönemine kadar olan çıpa çeşitlerinin yapılıp denenmesini kapsamaktadır.  Oxford Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde doktora yapan ve aynı zamanda  Ankara Üniversitesi Urla Sualtı Arkeolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nde sualtı çalışmalarına katılan arkeolog Greg Votruba’nın doktora tezi olan bu proje derneğimiz işbirliğiyle yapılmıştır. Yapılan 27 adet çıpanın, kum, taşlık, kayalık gibi deniz altı yüzeylerinde denemeleri yapılmış, bu denemeler film ve fotoğraf olarak belgelenmiştir