ğ
 
 
 
ARAŞTIRMALAR
ANTİK DOKUMACILIK ve DENEYSEL YELKEN İMALİ ARAŞTIRMASI
 

Günümüzden 3400 yıl önce Doğu Akdeniz sularında seyir yapan Uluburun'un yelkeni bu ticaret teknesinin tek itici gücüydü. Buharla çalışan deniz taşıtlarının icadına kadar sadece kürek ve uygun havaya bağlı olarak yelkenle seyir yapan tekneler için yelken, hız ve manevra kabiliyeti açısından en uygun araçtı.

Günümüzde yelkenli seyir teknojiyle gelişip çok yol aldıysa da ,Uluburun II'de yapılacak antik dokumacılık ve yelken imalinin döneminin koşullarında incelenmesi Tunç Çağı'nda tekne imali ve navigasyon tekniklerinin incelenmesi gibi bu dönem hakkındaki bilinmezlerin azaltılmasını amaçlıyor.

 
Uluburun Batığı’ nın yelkeni hangi liften üretilmişti?
 
 
Danışmanımız (Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü) Dr. İsmail Fazlıoğlu ile yapığımız araştırmalar, Doğu Akdeniz'de o dönem kullanılan keten lifini işaret ediyor.Keten bol suya ihtiyaç duyan bir bitki olduğu için , verimli Nil vadisinde ve Mezopotamya'da rahatça üretiliyordu.Bütün kaynaklar da bu lifin Tunç Çağı'nda yaygın olarak kullanıldığını söylüyor.
 
 
Bu Lifler Hangi Tezgahlarda Dokunuyordu?
 
   
Alt ve üst kirişlere sahip
dikey dokuma tezgahı
  Yatay ve yer tezgahı   Uçları ağırlıklı ve dikey
dokuma tezgahı
 
İkonografilerin ve dönemin bulgularının incelenmesi sonucu (Arkeolojik kazılarda Mısır'dan başlayarak İsrail, Lübnan, Anadolu ve Kıta Yunanistan'da yapılan kazılarda Neolitik Devirden Demir Çağı'na kadar olan dönemlere tarihlenen tezgah ağırlıkları bulunmuştur.) hem dönemsel hem de coğrafi olarak uçları ağırlıklı ve dikey dokuma tezgahı, araştırmamızda kullanılması için uygun görüldü.
 
   
Elde Edilen Kanvas Keten'in Mukavemeti        
 

Kumaşın terbiye edilmesi anlamına gelen koruma işlemi günümüzde fabrikalarda çeşitli kimyasallar malzemelerle gerçekleştiriliyor.Fakat bir Tunç Çağı dokumacısı kumaşı güneşten, tuzlu sudan, nemden ve rüzgardan nasıl koruyordu? Sadece doğal yöntemlerin kullanıldığı terbiye işlemlerinde, kumaşa ve ipe keten tohumu yağı uygulanmasına sıkça rastladık.

Gerçekleşecek terbiye işleminden sonra kumaş laboratuvar ortamında “Patlatma Mukavemeti Testi“ denilen kumaşın dayanıklılığının sınanacağı bir teste tabi tutulacak.Bu testte kumaş belirli oranlarda güce tabi tutularak dayanıklılık derecesi ölçülüyor.

 
Sonuç
 
İpliğin kumaş haline gelmesinden mukavemet arttırıcı işlemlere kadar olan sürecin sonuçlarını aynı zamanda bir deney mahiyetinde gerçekleşecek olan sefer esnasında göreceğiz.Karşılaştığımız sorunlar , uyguladığımız çözümler ve sonuçlarını Uluburun II'nin Doğu Akdeniz'deki antik rotasını tamamlamasından sonra yayın haline getirerek kamuoyuna sunacağız.