PROJELERİMİZ
ANTİK ÇAĞDA KULLANILAN BALIK AV ARAÇLARI

Bu çalışmanın amacı, antik kaynaklar ve arkeolojik veriler ışığında, bilimsel ve deneysel yöntemler kullanarak Antikçağ’da kullanılan balık av araçlarının çeşitliliği ve kullanım yöntemlerini araştırmaktadır.  Çalışma yöntemi olarak deneysellik benimsenmiş, antik kaynaklar ve arkeolojik verilerden elde edilen örnekler canlandırılarak günümüz örnekleri ile karşılaştırılmış ve istatistiki bilgiler elde edilmiştir. Bu proje, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama İşleme Teknolojileri Bölümü öğrenci lisans tezi olarak çalışılmaktadır.