360 Derece

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Arkeologlar, tarihçiler, denizciler, mühendisler ve deniz gönüllüleri tarafından, 2004 yılında İzmir-Urla’da kuruldu. Derneğin temel amaçları arasında, deniz tarihi araştırmaları, kazı ve buluntuların, alternatif popüler tanıtım yollarıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması ve bu yönde, sergi, belgesel, yeniden canlandırma ve sempozyum gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesi vardır. Dernek, bu etkinliklerini ‘deneysel arkeoloji’ başlığı altında sunmaktadır.